Eerste informatiebijeenkomst

Zaterdag 9 juli jl. was er een goed bezochte informatiebijeenkomst van Stichting CarMar. De bijeenkomst werd geopend door Seline Wesselsz, moeder van een kind met ernstige beperkingen. Inmiddels is de Stichting al enige tijd in gesprek met de Gemeente Edam-Volendam om te onderzoeken of er voldoende belangstelling is binnen de Gemeente van ouders met kinderen met een WLZ-indicatie. Er waren totaal 14 ouderparen aanwezig en deze waren blij verrast over het initiatief. Zij waren op de bijeenkomst geattendeerd door de publicatie in de NIVO van woensdag 29 juni waarin deze werd aangekondigd op de voorpagina en een groot artikel op pagina 13 waarin Seline haar verhaal vertelde. Naar mening van de aanwezigen had de belangstelling nog veel groter geweest als er een oproep op Facebook was gedaan, want de behoefte voor een dergelijke kleinschalige woonvorm is zeker aanwezig binnen Edam-Volendam. Door de aanwezigen werden verschillende vragen gesteld en op- en aanmerkingen geplaatst, die heel waardevol zijn bij de verdere uitwerking van onze plannen. Hierbij werd de bezorgdheid uitgesproken over het te verwachten aantal aanmeldingen voor een woonplek bij CarMar en hoe de selectie dan zal zijn. Voor de beantwoording van specifieke vragen over indicaties en uitkeringen was mevr. Heidi Huiberts aanwezig, die als manager werkzaam is bij zorginstelling ’s Heerenloo.

Jan Tol (nonnie) is als ambassadeur betrokken bij Stichting CarMar en gaf een toelichting over de status van de gesprekken met de Gemeente om te komen tot de realisering van het CarMar (t)huis. “In oktober 2014 was er een eerste contact met de wethouders en uiteindelijk hebben deze geleid tot de aanwijzing van een ‘mogelijke’ locatie op de Broeckgouw. We hebben steeds gewacht met het zoeken van publiciteit ,om teleurstelling bij ouders en kinderen te voorkomen indien het plan géén doorgang kan vinden. Naar schatting komen we op dit moment ruim 1 miljoen euro te kort om onze begroting sluitend te krijgen. Desondanks zijn wij er van overtuigd dat we dit, mooie initiatief voor een kleinschalige woonvorm, kunnen realiseren met de hulp van ouders en derden. Daartoe is er o.a  een CarMar Club van 100 opgericht; een exclusief en effectief zakelijk netwerk met als primaire doel om gezamenlijk aan Stichting CarMar de gevraagde hulp te bieden.” Daarna gaf architect Edwin Vermij een presentatie over de locatie en de vorm van het CarMar (t)huis. Na de vakantie hopen wij een intentie-overeenkomst te kunnen ondertekenen met de Gemeente Edam-Volendam.