Gemeente onderkent maatschappelijk belang CarMar

“Zoals de gemeente bij de uitbreiding van de RKAV achter de schermen een faciliterende rol op zich heeft genomen, omdat daar aandacht is voor de kwetsbare doelgroep – de G-sporters – doen we dat bij CarMar ook”, zegt burgemeester Lieke Sievers. ,,Het is een groep mensen die onze zorg en aandacht vraagt. Wij mogen er voor hen zijn, omdat ze onderdeel zijn van onze samenleving.”

Wethouder Hans Schütt: ,,Deze gemeenschap typeert zich door dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt voor het maatschappelijke gebeuren. Daar staan wij volledig achter en stimuleren dat.” Burgemeester Sievers: ,,Het gaat er om dat dit initiatief breed gedragen wordt en iedereen zich verbonden voelt met deze grote vrijwilligersinspanning. Dan brengen we samen dat maatschappelijke effect tot stand.”