Jan Tol

Voorzitter

Motivatie om voorzitter te worden zit vooral in het gegeven, dat er binnen het huidige zorgsysteem geen mogelijkheden zijn voor aandacht op maat.
Het is dan ook uitdaging om een thuis te realiseren op een mooie locatie in Volendam, waar de bewoners zelf de indeling van de dag kunnen bepalen en de activiteiten die ze willen doen. Een locatie die centraal gelegen is ten opzichte van het openbare leven zodat de bewoners kunnen integreren.

Nico Binken

Penningmeester

Met een zoon die een prachtige stek heeft binnen Carmar was het bijna logisch, dat ik mezelf ging inzetten om alles in goede banen te leiden. Het is geweldig dat deze voorziening er nu is binnen Volendam. Na jarenlang bestuurslid te zijn geweest bij de lokale voetbalvereniging (ZVV en RKAV) nu dus penningmeester binnen Carmar.

Johan Steur

Bestuurslid

Als ouders van Tim weten wij heel goed hoe belangrijk een goede woonomgeving en goede zorg zijn voor een gehandicapt kind. Dat onze zoon zo zijn plaats heeft gevonden bij CarMar, was voor mij reden om toe te treden tot het bestuur om zo een extra bijdrage te kunnen leveren aan dit mooie (ouder)initiatief.

Tiny Hoogland

Secretaris

Toen ik 11 was, werd mijn neefje gehandicapt geboren. Ik ben opgegroeid met de extra zorg en behoeften die gehandicapt zijn met zich meebrengen. En met de noodzaak van goede voorzieningen en woonomgevingen op maat.

Nu ik gepensioneerd ben, wil ik graag mijn vrije tijd voor een deel gebruiken om anderen te helpen en wat CarMar doet en is, spreekt me erg aan. Vanuit mijn werk en de diverse andere taken weet ik hoeveel werk zo’n organisatie met zich meebrengt en ik wil daar graag een steentje aan bijdragen.

Jaap Bond

Bestuurslid

Omdat wij als ouders van een gehandicapt kind heel goed weten welke zorg er nodig is ondersteunen wij het ouderinitiatief van Stichting Carmar van harte.

Dit was daarom aanleiding om als bestuurslid toe te treden om in die functie een daadwerkelijke bijdrage te kunnen leveren aan dit mooie initiatief.

Frank Bond

Bestuurslid

Als betrokken ouder van een bewoner van Carmar wil ik graag mijn steentje bijdragen aan dit prachtige wooninitiatief. Wat mij hier vooral motiveert is de goede zorg voor en het welzijn van onze kinderen.