Stichting Carmar is grotendeels afhankelijk van giften. Deze kunnen financieel zijn maar ook materiële zaken zijn zeer welkom. Inmiddels hebben zowel diverse particulieren als bedrijven zich bereid getoond om Stichting Carmar te helpen bij haar project.

Bent u, net als onze ambassadeurs en donateurs, geraakt door dit initiatief en wilt u dit project steunen? Dan kunt u:

– Een eenmalige schenking doen en deze storten op Rabobank NL52 RABO 0102 7704 25 ten name van Stichting Carmar.

– Lid  worden van Club Carmar d.m.v.  een periodieke schenking van € 500,- voor minimaal 5 jaar. 

Stichting Carmar is door de Belastingdienst erkend als goed doel; Fiscaal nummer 820 362 244, Dossiernummer 70 279.