ANBI Stichting CarMar

Naam: Stichting CarMar
Fiscaal nummer: 8203 62 244, dossiernummer 70 279
Bezoekadres: Slenkstraat 66, 1441 MS Purmerend

Doelstelling: Stichting CarMar wil in 2019 in Volendam een thuis creëren voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Het CarMar thuis wordt een plek waar het persoonlijke aspect voorop staat. Een eigen plek waar niet de beperkingen van de bewoners, maar juist hun mogelijkheden en wensen centraal staan.

Hoofdlijnen uit het beleidsplan:
Eerste fase: concept ontwikkeling, kennis vergaren en geld inzameling
Tweede fase: leggen van contacten, vooral in het bedrijfsleven met mensen die de door CarMar gevraagde hulp willen beiden. Geld inzameling. Contacten leggen met woningbouwverenigingen en gemeenten voor een geschikte locatie.
Derde fase: Afronding en invulling van alle gemaakte plannen. Inzameling van geld maar ook van goederen benodigd voor inrichting e.d.
Vierde fase: inrichting en aanstelling van medewerkers
Vijfde fase: start

Bestuurders:
Jan Tol – Voorzitter
Seline Wesselsz – Bestuurslid
Jordy The – Secretaris

Alle bestuurders werken zonder beloning voor Stichting CarMar.