ANBI Stichting CarMar

Naam: Stichting Carmar
Fiscaal nummer: 8203 62 244, dossiernummer 70 279
Bezoekadres: Wieringenlaan 121, 1132 MB Volendam

Doelstelling: Stichting Carmar heeft in Volendam een (t)huis gecreëerd voor 16 jong volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het Carmar (t)huis is een plek waar het persoonlijke aspect voorop staat. Een eigen plek waar niet de beperkingen van de bewoners, maar juist hun mogelijkheden en wensen centraal staan.

Beleidsplan:

De aan te kopen grond, de bouwkosten alsmede de inrichting waren geraamd op een bedrag van € 4,2 miljoen.

We konden een lening afsluiten van € 2,5 miljoen bij de Rabobank en bij derden een achtergestelde lening van € 700.000,-

Een Obligatielening moest het laatste miljoen opbrengen, door de uitgifte van 4.000 obligaties van € 250,-

Dankzij de geweldige financiële ondersteuning en de verbondenheid van onze bewoners, bedrijven, winkels en verenigingen uit Volendam en Edam konden we de ontbrekende middelen grotendeels bijeen brengen.

Daardoor konden we de Obligatielening afsluiten met 1.954 obligaties á € 250 = totaal € 488.500,-

Op 6 januari 2020 konden de eerste bewoners hun appartement in gebruik nemen.

Daarna werden wij en de rest van de wereld getroffen door een pandemie, zodat we kunnen spreken van een ‘bewogen begin’.

Het werven van gelden

Stichting Carmar is voor de exploitatie van het (t)huis in belangrijke mate afhankelijk van giften, sponsoring, fondsen en acties.

De Stichting zal op verschillende manieren actief bezig zijn met het werven van gelden.

  • Er is een Club Carmar opgericht. Dit is een exclusief netwerk van bedrijven en particulieren die gezamenlijk het primaire doel hebben om Stichting Carmar de gevraagde hulp te geven. Lid worden van Club Carmar kan door het doen van een periodieke gift van € 500,- voor een periode van minimaal 5 jaar.
  • Mensen/bedrijven kunnen een éénmalige schenking doen aan Stichting Carmar.
  • Mensen/bedrijven kunnen een periodieke gift doen voor een zelf te bepalen bedrag voor een periode van minimaal 5 jaar.
  • Het voeren van acties, hetgeen persoonlijke initiatieven van mensen of bedrijven kunnen zijn.
  • Het aanschrijven van fondsen.

Stichting Carmar zal actief contacten onderhouden met donateurs, Club Carmar leden en iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage levert aan de Stichting.

Beheer en besteding van vermogen:

Stichting Carmar heeft een ANBI status. Deze status verplicht de Stichting tot o.a. het publiceren van een Balans en Winst &Verliesrekening op de website www.stichtingcarmar.nl

De administratie en het opstellen van de Jaarrekening worden gedaan door Administratie-en Belastingadvieskantoor Hein Koning BV. Stichting Carmar heeft een bankrekening NL52 RABO 0102 7704 25 waar alle gelden op binnenkomen; het Bestuur ziet erop toe dat de gelden goed beheerd worden.

Het vermogen zal voornamelijk besteed worden aan de extra’s die nodig zijn om het initiatief in stand te houden.

Juist In de opstartfase 2020-2021 waarbij we geconfronteerd werden met COVID-19 en quarantaine richtlijnen, konden de laatste appartementen niet in gebruik worden genomen en kon ook onze 2e etage niet aan derden verhuurd worden.

Ondersteuning door de Club Carmar leden en giften van particulieren en bedrijven zijn daarbij essentieel gebleken voor de exploitatie.

Bestuurders:

Henk Visser – voorzitter
Nico Binken – penningmeester
Tiny Hoogland – secretaris
Frank Bond – bestuurslid
John Mol – bestuurslid
Jan Plat – bestuurslid

Alle bestuursleden werken zonder beloning voor Stichting Carmar.