Hoe het allemaal begon

Iedereen heeft behoefte aan een thuis waar je mag en kan leven zoals je het zelf prettig vindt. Ook mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking. Dat realiseerde Seline Wesselsz, de moeder van Marleen, zich toen zij nadacht over de toekomst van haar kind. In het huidige systeem lijkt het vanzelfsprekend te zijn dat je, wanneer je beperkingen hebt, je leven niet kunt indelen zoals iedereen dat doet. Als je beperkingen hebt, en dus behoefte aan begeleiding en zorg, is het bijna gewoon geworden dat je genoegen neemt met wat er aangeboden wordt. Geen mens kan echter prettig leven als hij geleefd wordt. Daarom richtte Seline Wesselsz Stichting CarMar op. Stichting CarMar heeft als doel om een thuis te creëren voor mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking. Een eigen plek waar niet de beperkingen van de bewoners, maar juist hun mogelijkheden en wensen centraal staan.

Bij Stichting CarMar wordt er geluisterd en gaan we ervan uit dat ook mensen met een beperking een ‘eigen leven’ kunnen leiden en eigen beslissingen kunnen nemen. Stichting CarMar is ervan overtuigd dat de integratie van mensen met een beperking dan pas goed tot stand kan komen. Anders dan in veel instellingen het geval is, zal het binnen Stichting CarMar zo zijn dat de bewoners zelf de indeling van de dag bepalen. En ook de activiteiten die ze willen doen. Goede zorg bieden, betekent immers het ‘begeleiden’ van mensen, niet het ‘leiden’ van mensen. Er is daarbij een belangrijke rol weggelegd voor het sociale vangnet van de bewoners. Dit vangnet zal bestaan uit vrijwilligers, familie en vrienden die op verzoek de bewoners begeleiden bij activiteiten.